Hoogbegaafd.info

Een introductie aan de hand van ervaringen van hoogbegaafde mensen

Inleiding

“Hoge begaafdheid manifesteert zich vaak als een soort ‘honger’, en nieuwsgierigheid is als de trek in eten. Die wordt gestild door te lezen, veel interesses te ontwikkelen en te experimenteren.” (Uit: ‘Slimme jongens’, Kerr/Cohn, 2009, p. 37)

In 1991 nam de Vereniging Mensa Nederland (Mensa) deel aan de organisatie van het congres ‘Talent for the Future’ dat in Den Haag werd georganiseerd door de World Council for Gifted and Talented Children. Vijf leden van Mensa woonden een selectie van lezingen en workshops bij, en schreven over wat hen daarin was opgevalllen in een serie artikelen in het verenigingsblad Mensa Berichten. In 1993 werden die artikelen gebundeld en uitgegeven als boek. ‘Hoogbegaafd, wat betekent dat?’ was het eerste boek over hoogbegaafdheid in Nederland dat een groot publiek wist te bereiken.

Hoogbegaafd, wat betekent dat?

“Voor allen die hoogbegaafd zijn, en speciaal voor hen die het nog niet weten”

Getuige de uitleningen in bibliotheken bleef er gedurende de vele jaren sinds de verschijning vraag naar ‘Hoogbegaafd, wat betekent dat?’. Al heeft de wetenschap intussen niet stilgestaan, veel van wat in dit eenvoudige boekwerkje werd beschreven blijkt nog altijd van waarde te zijn voor hoogbegaafde volwassenen die op zoek zijn naar achtergrondinformatie en inzicht. Omdat het boek niet meer leverbaar is, stellen de auteurs de onderstaande hoofdstukken gratis ter beschikking via deze website. Overname van deze teksten in ongewijzigde vorm en met bronvermelding is toegestaan.

Inleiding: de andere kant van de medaille
  1. Biologische achtergronden van begaafdheid
  2. Het levensverhaal is voor mij het leukst
  3. Een humanistische visie op onderwijs
  4. Leer jezelf waarderen
  5. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?
  6. Neurologische aspecten van begaafdheid
  7. Het temperament van hoogbegaafden
  8. De ontwikkeling van begaafde kinderen
  9. De chaostheorie, creativiteit en intelligentie
10. De moed om te slagen
11. Master Classes
12. Je zult maar hoogbegaafd zijn
13. De sleutelrol van emoties
14. Begaafde kinderen - wat doe je ermee?
15. Bent u ook zo (over)prikkelbaar?
16. Theorieen over hoogbegaafdheid

Colofon

Redactie website en boek: Karel Jurgens *

Teksten mogen worden overgenomen, mits ongewijzigd en met bronvermelding.

Deze website plaatst geen cookies en volgt de gebruiker niet.

Contact: info@hb-wiki.nl

* Karel Jurgens (1955) is wetenschapsjournalist, redacteur, vertaler en lifetime student psychologie. Hij verzorgde een aantal van de meestgelezen publicaties over hoogbegaafdheid in het Nederlandse taalgebied en heeft ruim dertig jaar ervaring met het geven van informatie en advies over hoogbegaafdheid en over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast heeft hij ervaring met individuele counseling van hoogbegaafde volwassenen en met het in teamverband begeleiden van gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. In de loop der jaren heeft hij vele bestuursfuncties en andere vrijwilligerstaken vervuld bij een aantal van de belangrijkste organisaties op het gebied van hoogbegaafdheid in Nederland.